Ons Team

 

BESTUURSORGAAN MZE:

Voorzitter : Devriese Thomas
Secretaris : Langaskens Willem-Jan
Penningmeester : Engels Martine

Bestuursleden: Verbauwen Pascale, Van Vooren Maxime

Dagelijks bestuur: Devriese Thomas, Engels Martine, Verbauwen Pascale 

 

De voorzitter van MZE stelt zich voor:

 

 

 

 

Aanspreekpersoon integriteit (api):

  Van Vooren Maxime

 

 

 

Lesgevers:

 Carine Verbauwen - verantwoordelijke zwemschool: